Ziekmelding / Afwezigheid

Ziekmelding:

 
Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, dan verzoeken wij u dit via ISY aan ons kenbaar te maken.
Ziekmeldingen via ISY dienen voor 8.25 uur ingevuld te worden. Na die tijd worden er geen automatische meldingen meer verstuurd naar de leerkrachten en kunnen wij een ziekmelding mislopen.
 
 

Afwezigheid:


Afwezigheid anders dan ziekte kunt u ook middels ISY aan ons doorgeven.
U geeft aan wanneer het kind afwezig is en wat de reden hiervoor is. Dit betreft uiteraard geoorloofde afwezigheid i.v.m. doktersbezoek, onderzoeken, orthodontist etc.

Verlofaanvragen dienen te allen tijde schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie! Formulier kunt u hier vinden.