De Leesplace, onze bibliotheek op school

De visie van onderwijsstichting Kindante 'Het kind staat voorop! Leren leren en leren leven' wordt als basis genomen, waarbij ruimte is voor de couleur locale van onze school. De Bron maakt je 'STERK: Samen, Talent, Eigenaarschap, Respect voor wie je bent, Kindgericht'. Door te vertrouwen op je eigen talent, onderzoek jij de wereld vanuit een nieuwsgierige blik. Samen met je omgeving zorg je ervoor dat jij STERK richting toekomst kan gaan. Vanuit deze gedachte geven we alle leerlingen de kans zich vanuit hun eigen identiteit te ontwikkelen tot krachtige individuen die vaardigheden bezitten om deel te nemen aan de huidige maatschappij.
 
           

Met deze visie in het achterhoofd en met het oog op de ambitie om door te groeien van een Brede School naar een Kindcentrum, wil onze school bijdragen aan een brede sociale opvoeding. Het is belangrijk dat de school deel uitmaakt van de gemeenschap en de omgeving. Zo verbinden we de visie met de creatieve praktijk, omdat de overtuiging leeft dat leren meer is dan rekenen en taal alleen.
In het verleden hoorden daar structurele bezoeken aan de bibliotheek bij, maar vanaf schooljaar 2020-2021 is er actief een start gemaakt met het realiseren van een officiële bibliotheek op school, welke aan de start van schooljaar 2021-2022 in gebruik is genomen door de leerlingen onder de naam 'Leesplace'.

De Leesplace wordt gedragen door twee interne leescoördinatoren en een leesconsulent van de Domijnen, welke ook af en toe leesbevorderende activiteiten in de klassen begeleidt.
De bibliotheek heeft een open structuur en bevindt zich op het leerplein op de bovenverdieping van de school, waar de lokalen van de midden- en bovenbouw zich bevinden. De openheid van de bibliotheek nodigt uit tot intensief gebruik van alle leesplekjes en maakt het gemakkelijker om 'binnen' te lopen en een boek te ruilen.
De kleuters werken aan de hand van thema's en hebben hiervoor op hun eigen plein een boekenrek met themaboeken uit de schoolbibliotheek aangevuld met boeken uit de reguliere bibliotheek.

De collectie van de bibliotheek wordt beheerd door de leesconsulent van de Domijnen en is up to date, divers en uitnodigend en heeft een grootte van bijna 6 boeken per leerling. Het budget voor de komende jaren is zo opgezet dat er een nog groter groeiende collectie mogelijk is, zodat we alle kinderen met plezier aan het lezen krijgen.