10 gouden regels

Op onze school hebben we een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep heeft een aantal taken die vanuit het oogpunt van een verkeersveilige school met veel enthousiasme worden uitgevoerd.

Zo is de werkgroep bezig met het samenstellen van een activiteitenplan, voorbereiden van activiteiten, bijwonen van overleg met de gemeente en het bedenken van nieuwe activiteiten om de verkeersveiligheid te vergroten.


De verkeerssituatie rond onze school is de afgelopen jaren aangepakt. Ik wil jullie vragen om samen met mij en alle andere kinderen van De Bron deze situatie te gebruiken zoals dat hoort. Hiermee helpen jullie ons om verstandige verkeersdeelnemers te worden en alle andere verkeersdeelnemers aan een veilige schoolomgeving. De TIEN gouden regels !
 
1 Laat mij lopend of fietsend naar school gaan, zo leer ik het verkeer beter begrijpen
2 Neem ik de veiligste route en steek over bij het zebrapad
3 Loop ik via de poort aan de hoofdingang het schoolplein op en niet via het fietsenhok
4 Gebruik ik bij school de rode fietsstroken, die speciaal voor mij en mijn fiets zijn aangelegd. Ik fiets niet op het trottoir
5 Zet ik mijn fiets goed op slot in de overdekte fietsenstalling.
6 Zetten jullie als jullie met mij mee fietsen de fietsen bij de hoofdingang en lopen niet door het fietsenhok
7 Fiets ik niet op het schoolplein, want daar lopen en rennen spelende kinderen
8 Kunnen jullie mij uit laten stappen bij de Kiss & Ride strook. Ik stap uit aan de kant van het trottoir à "kusje en wegwezen"
9 Kunnen jullie de auto ook parkeren op de Blooteweg of op de parkeerterreinen bij de school om daarna met mij mee te lopen naar school
10 Mag er nooit geparkeerd worden op of binnen een afstand van 5 meter van een zebrapad, een uitrit of een hoek. Parkeren is ook verboden bij de gele onderbroken streep, op de Kiss & Ride strook of op de fietsstrook.