Leerlingzorg


Wij werken op brede school de Bron met een zorgteam. 
Dit team bestaat uit een zorgcoördinator en specialisten op gebied van taal-lezen, rekenen, jonge kind, gedrag en meerbegaafdheid.  Met dit zorgteam dragen wij de zorg over alle leerlingen van de Bron. 
Op school observeren we de leerlingen regelmatig. Door objectief en doelgericht het gedrag van kinderen te observeren verkrijgen we een beter beeld van de leerling.  Daarnaast voeren leerkrachten kindgesprekken en oudergesprekken waarbij de leerlingen ook worden uitgenodigd. Door deze kindgesprekken, oudergesprekken en de observaties , bepalen we samen welke onderwijsbehoeftes er nodig zijn voor de leerlingen.

Drie maal per jaar worden de leerlingen door de leerkracht  besproken met de zorgcoördinator. Hierdoor kunnen we de leerlingen goed volgen en daar waar nodig het onderwijs aanpassen voor een groep of voor individuele leerlingen. Dit gaat uiteraard in overleg met ouders.
Leerlingen worden, indien nodig, met andere specialisten van het zorgteam besproken.
Vanaf groep 4 verwerken leerlingen voor rekenen (gynzy), taal, spelling en begrijpend lezen na de instructie ook lesstof op hun iPad. Het grote voordeel is dat het digitale aanbod adaptief is. Dit biedt voor leerlingen de mogelijkheid om op een eigen tempo en niveau kennis op te doen. Als leerkracht kunnen we de leerling goed volgen en gerichte zorg bieden.
Wilt u graag meer informatie rond onze zorg, neem dan gerust contact op met onze zorgcoördinator Babette Smeets.
Gebruik hiervoor ons contactformulier.