Stichting tussen de Middag

Stichting Tussen de Middag


Stichting Tussen de Middag is gespecialiseerd in het organiseren van het overblijven in het basisonderwijs. Stichting Tussen de Middag is opgericht in 2014 en is uitgegroeid tot een belangrijke partner voor een aantal basisscholen in regio Zuid-Limburg. Stichting Tussen de Middag organiseert momenteel op vier basisscholen het overblijven, namelijk: BS Sint-Pieter (Maastricht), BS de WereldSter, BS de Lindegaerd (beide Meerssen) en BS Brede school de Bron (Neerbeek).

Tijdens het overblijven worden kinderen van 4 jaar tot 12 jaar in het basisonderwijs opgevangen. Om deze opvang te kunnen organiseren heeft Stichting Tussen de Middag pedagogisch medewerkers in dienst als overblijfcoördinatoren en werkt Stichting Tussen de Middag met vrijwilligers. Stichting Tussen de Middag heeft momenteel organisatiebreed meer dan 45 vrijwilligers, die tijdens één of meerdere overblijfmomenten per week een handje meehelpen en het overblijven in samenwerking met de overblijfcoördinator en de school op een plezierige manier laten verlopen.

Visie & werkwijze Stichting Tussen de Middag
Stichting Tussen de Middag gaat uit van hetgeen het kind nodig heeft. Een prettige vorm van opvang waar kinderen graag komen en graag naar toe gaan en waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar een kind zich veilig en geborgen voelt, waar we kinderen als uniek beschouwen en de kinderen het waard zijn om gehoord en gezien te worden. Ieder kind hoort zich tijdens het overblijven veilig en geborgen te voelen, dit is de basis voor ieder kind en de essentie van onze visie. Wanneer een kind zich prettig voelt dan zal het kind zich verder kunnen ontwikkelen. Bovenstaande visie en werkwijze dragen bij dat kinderen met veel plezier overblijven, een fijne en gezellige tijd beleven, er graag naar toe gaan en de aandacht krijgen die ze verdienen!

Overblijven bij Stichting Tussen de Middag
Overblijven is de periode waarin kinderen worden opgevangen door het overblijfteam en er geluncht en gespeeld wordt. Deze opvangvorm wordt aangeboden iedere schooldag tijdens reguliere schoolweken, behalve de woensdag. Tijdens het overblijven wordt er eerst geluncht. Het is de bedoeling dat kinderen een eigen lunchpakket van thuis meenemen. Het eetmoment vindt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht plaats. Dit draagt bij aan een prettiger verloop en kwaliteit van het overblijven. Er wordt tijdens het eetmoment ter assistentie van de leerkracht een vrijwilliger ingezet. Na het eetmoment wordt er bij voorkeur buiten gespeeld. Bij slecht weer worden de kinderen binnen opgevangen en het verdere verloop van het overblijven en de activiteiten hierop aangepast. Na het overblijven wordt er vervolg gegeven aan het lesprogramma.

Het overblijfteam
Het overblijfteam bestaat uit vrijwillige overblijfkrachten en een vaste pedagogische medewerker in dienst van Stichting Tussen de Middag als overblijfcoördinator. Het overblijfteam draagt zorg voor het welzijn van de kinderen, houdt toezicht tijdens het overblijven, organiseert en begeleid activiteiten, assisteert de leerkracht tijdens het eetmoment en voert lichte huishoudelijk werkzaamheden uit. De overblijfcoördinator is tijdens ieder overblijfmoment aanwezig en bij de overblijfcoördinator kunnen kinderen en ouders terecht met vragen met betrekking tot het overblijven.

Het overblijven op BS Brede school de Bron vindt plaats van 11:45 tot 13:15 uur op de navolgende wijze:
11:30 - De overblijfcoördinator is aanwezig.
11:45 - De overblijfkrachten zijn aanwezig, de taken worden verdeeld en belangrijke zaken van voorgaande overblijfmomenten worden besproken.
12:00 - Het eetmoment van alle groepen vindt onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht in de eigen groep plaats. De overblijfkrachten assisteren hierbij. De overblijfcoördinator controleert de aanwezigheid van alle kinderen die overblijven.
12:15 - De kinderen gaan naar buiten onder begeleiding van het overblijfteam. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.
12:55 - De kinderen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar binnen.
12:55 - 13:15 - Na het overblijven is er ruimte voor het overblijfteam om op te ruimen en wordt het overblijven geëvalueerd.

Heeft u vragen over het overblijven neem dan gerust contact op met de overblijfcoördinator van BS Brede school de Bron, Nadeschka Schiepers. Nadeschka is te bereiken via tel.: 06 - 121 940 63 of e-mail: bsdebron@stichtingtussendemiddag.nl.

Stichting Tussen de Middag is tijdens kantooruren te bereiken via: tel.: 06 - 205 210 25 of e-mail:
Algemeen: tussendemiddag@stichtingtussendemiddag.nl
Inschrijven, wijziging & opzegging: inschrijven@stichtingtussendemiddag.nl
Finance: finance@stichtingtussendemiddag.nl  

Tijdens feestdagen is Stichting Tussen de Middag gesloten. Gedurende schoolvakanties, studie- en vrije dagen heeft Stichting Tussen de Middag aangepaste openingsdagen- en tijden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Tussen de Middag: www.stichtingtussendemiddag.nl. U vindt Stichting Tussen de Middag ook op Facebook

Met vriendelijke groet,
Stichting Tussen de Middag

Klik hier voor onze formulieren!