Dyslexie

Effectief lees- en spellingonderwijs, waarbij problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt, kunnen lees- en spellingproblemen bij een groot deel van de leerlingen voorkomen.

Toch zullen er altijd leerlingen zijn die ondanks goed leesonderwijs met aandacht voor verschillen tussen leerlingen (zorgniveau 1), intensivering van inhoud instructie- en oefenmomenten (zorgniveau 2) en extra inzet van specifieke lees- en spellinginterventies in extra tijd(zorgniveau 3) , problemen met lezen/spellen blijven houden. Dit zijn leerlingen bij wie mogelijk sprake is van dyslexie.

Om onze leerlingen met dyslexie zo goed mogelijk te begeleiden, hebben we ons dyslexie-protocol opgesteld.

U kunt het protocol hier downloaden om onze werkwijze te bekijken.