Peuteropvang

Peuteropvang de Bron
Bij peuteropvang de Bron zijn peuters van 2 tot 4 jaar welkom. De peuters leren veel vaardigheden die ze nodig hebben in de omgang met anderen én ze worden goed voorbereid op de start op de basisschool.

Aan de hand van wisselende thema's wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling door het uitbreiden van de woordenschat: er worden versjes geleerd, liedjes gezongen en er wordt interactief voorgelezen. Beginnende rekenontwikkeling komt ook aan de orde. Afhankelijk van het thema vinden er allerlei activiteiten plaats zoals een herfstwandeling of een uitstapje naar de plaatselijke bakker.

Een gezonde start
'Elk kind verdient een gezonde start'.  Een van de speerpunten is (meer) bewegen en gezonde voeding.
Hoe eerder we kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Jonge kinderen die gezond opgroeien en een gezonde leefstijl aanleren, hebben op latere leeftijd een grotere kans dat ze gezond zijn en blijven.
De peuters krijgen op de locatie gezonde voeding (fruit en groenten), water en kinderthee. Het aanbod is altijd afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Een vast dagritme
De pedagogisch medewerkers bieden de peuters dagelijkse activiteiten aan volgens een vaste dagindeling. Dit biedt het kind houvast en herkenning waardoor het zich veilig kan voelen en bewegen. Geen ochtend verloopt echter hetzelfde; er wordt dagelijks gevarieerd in het activiteitenaanbod. Vrij spel binnen en buiten, begeleid spel, kringactiviteiten en samen een tussendoortje eten. Het komt allemaal aan bod. Tijdens het vrij spelen is er ruimte voor eigen keuzes en het ontdekken van voorkeuren. Door middel van begeleid spel leert het kind nieuwe technieken, materialen en vaardigheden op het gebied van taal-, spel-, sociale en emotionele ontwikkeling.

Een goede basis
Elk kind heeft recht op gelijke kansen en dezelfde kwaliteit in kinderopvang en onderwijs. Voor een goede start op de basisschool hebben echter sommige kinderen een extra steuntje in de rug nodig, bijvoorbeeld kinderen met een (risico op een) onderwijsachterstand. Daarom biedt peuteropvang de Bron Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan voor álle kinderen van 2 tot 4 jaar, met en zonder een VVE-indicatie.

De pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van het VVE-programma Uk & Puk.
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen tot 4 jaar en legt daarmee een stevige basis voor het basisonderwijs. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om actief spelen en ontdekken. De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, speelt in het programma een belangrijke rol. Puk is een echt speelkameraadje. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten.

Openingstijden
Peuteropvang wordt aangeboden op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Tijdens schoolvakanties is er geen peuteropvang.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw peuter bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

Meer informatie?
Neem dan een kijkje op de website van Spelenderwijs. [www.spelenderwijs.nl]
Op deze website treft u ook de contactgegevens aan.