iPads op onze school

Op de Bron zijn alle groepen uitgerust met iPads.
Op onze school krijgen alle kinderen vanaf groep 3 een iPad in bruikleen,
die zij aan het einde van groep 8 weer inleveren. Dit betekent echter niet dat wij ons alleen nog maar bezig houden met iPad onderwijs. Het werken in boeken en schriften vinden wij ook heel belangrijk. Wij hebben er dan ook voor gekozen om een goede balans te zoeken tussen het werk op de iPad en het werk in boeken en schriften.
Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op ICT in de 21ste eeuw.
Wat moeten onze kinderen nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Hoe kunnen wij binnen ons ICT-onderwijs op deze vraag inspelen?

De 21e eeuwse vaardigheden zijn een aantal belangrijke competenties die de kinderen ontwikkelen naast rekenen, taal en de kernvakken.
Deze competenties (samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden) komen in ons ICT-aanbod dan ook terug. Binnen dit aanbod zijn de iPads niet meer weg te denken.

Heeft u vragen of opmerkingen rond het iPad-onderwijs op de Bron, neem dan contact op met onze ICT-er via ons contactformulier