Kinderdagverblijf (KDV)

KDV de Bron
KDV de Bron biedt opvang voor baby's en peuters van 0 tot 4 jaar. De kinderen zijn ingedeeld in vaste stamgroepen en alle groepen worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Wel zo fijn dat u en uw kind altijd dezelfde gezichten zien.
Er zijn vier groepen: twee babygroepen voor kinderen van 0 tot 2 jaar en twee peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Het aanbod in deze laatste groep is gericht op een goede voorbereiding op de basisschool.

Een gezonde start
'Elk kind verdient een gezonde start'.  Een van de speerpunten is (meer) bewegen en gezonde voeding.
Hoe eerder we kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Jonge kinderen die gezond opgroeien en een gezonde leefstijl aanleren, hebben op latere leeftijd een grotere kans dat ze gezond zijn en blijven.
De kinderen die KDV de Bron bezoeken, krijgen op de locatie gezonde voeding (fruit en groenten), water en kinderthee. Het aanbod is altijd afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Activiteiten
Bij KDV de Bron kunnen alle kinderen spelen, zingen, verhaaltjes lezen, knutselen en bewegen. Wel kennen de dagen een vast dagprogramma. Dat biedt de kinderen vertrouwen en houvast, maar ook de ruimte om zich op een eigen manier en tempo te ontwikkelen.
De pedagogisch medewerkers gaan dagelijks met de kinderen naar buiten om te wandelen of te spelen, geregeld op het naastgelegen sportveld. Indien dit vanwege het weer niet kan, maken wij graag gebruik van de uitdagende beweegvloer in onze mooie middenruimte.

Openingstijden
KDV de Bron biedt opvang aan op maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur. U kunt kiezen voor 40 of 52 weken opvang, hele of halve dagen of een combinatie hiervan. De minimale afname is één hele dag of twee halve dagen per week.
Het KDV is 52 weken per jaar geopend. Op feestdagen is geen opvang.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

Meer informatie?
Neem dan een kijkje op de website van Spelenderwijs. [www.spelenderwijs.nl]
Op deze website treft u ook de contactgegevens aan.